Om huvudlöss, symptom & behandling
Om huvudlöss
Om huvudlöss

Huvudlöss lever i håret där de orsakar klåda och sprids...

Tecken & symptom på huvudlöss
Tecken & symptom på huvudlöss

Även om det kan vara obehagligt, är det viktigt att lära...

Vad ska man göra om man får huvudlöss?
Vad ska man göra om man får huvudlöss?

Vid första tecken på huvudlöss finns det en del saker man...

Behandling av huvudlöss
Behandling av huvudlöss

Huvudlöss behandlas bäst med en kombination av noggrann,...

Luskamning
Luskamning

Luskamning är det viktigaste momentet i en lusbehandling....

Hur sprids huvudlöss?
Hur sprids huvudlöss?

Huvudlöss sprids framförallt under sommarhalvåret genom...

Hur man undviker att få huvudlöss
Hur man undviker att få huvudlöss

Det finns flera åtgärder som används för att minska...

Vilka drabbas av huvudlöss?
Vilka drabbas av huvudlöss?

De allra flesta har nog haft huvudlöss någon gång i...

Så lever huvudlusen
Så lever huvudlusen

Huvudlöss lever hela sitt korta liv i människans hår. Där...

Frågor & svar om löss
Frågor & svar om löss

Här svarar vi på de vanligaste frågorna om löss. Bland...

Huvudlössen fortsätter att öka
Huvudlössen fortsätter att öka

För fjärde året i rad ökar förekomsten av huvudlöss i...

Rösta
Blev du av med huvudlössen på första försöket?
Din erfarenhet!
huvudlöss luskam
Här kan du skriva om din erfarenhet av huvudlöss så andra läsare kan relatera och lära sig från din situation. Texten publiceras så snart vi godkänt den!

Behandling av huvudlöss

Huvudlöss behandlas bäst med en kombination av noggrann, ihärdig luskamning och lusmedel. Här förklarar vi om hur en effektiv lusbehandling går till och ger tips om kamningsteknik.

Huvudlöss behandling

Behandla huvudlöss före skolstart

Den största spridningen av huvudlöss sker i slutet av sommaren i samband med att skol- och förskoleterminen startar. För att undvika lusepidemier är det därför viktigt att behandla lössen innan skolan börjar. Även vuxna utan barn bör behandlas så snart som möjligt för att undvika spridning.

Vilka ska behandlas?

Alla med huvudlöss bör behandlas. Däremot ska man aldrig behandla håret med lusmedel i förebyggande syfta om man tror sig ha huvudlöss eller om andra i sin närhet har och behandlas mot huvudlöss. Man ska heller inte behandla håret om man hittat lusägg i håret utan att hitta några löss, då endast lusägg inte behöver vara ett tecken på levande löss.

Små barn under sex månader bör få hjälp av vårdpersonal med att behandla huvudlössen. Även hos barn under två år rekommenderas det att man kontaktar vårdcentralen innan man påbörjar behandling.

Alla med huvudlöss bör behandlas samtidigt

Det är viktigt att samtliga med huvudlöss behandlas samtidigt. Sker behandlingarna vid olika tidpunkter är risken för ytterligare spridning och återsmitta stor. Därför är det viktigt att vara öppen och prata med förskole- och skolpersonal och andra i ens närhet om att ens barn eller man själv fått huvudlöss så behandlingarna kan ske under samma period.

Vilket lusmedel ska man använda?

Vilken typ av lusmedel man använder beror framförallt på om det är första gången man behandlas mot huvudlöss, eller om man redan försökt en eller flera gånger tidigare. I första hand används medicintekniska medel som varken är giftiga eller skadliga för kroppen, och som inte heller bidrar till den ökande läkemedelsresistensen hos huvudlössen. Medicintekniska produkter ska vara CE-märkta.

Läkemedelsverkets rekommendatoner:

  • I första hand: Medicintekniska medel i hårbotten.
  • I andra hand: Läkemedel innehållande bensylbensoat och disulfiram.
  • I tredje hand: Läkemedel innehållande malation i kutan lösning.
  • I fjärde hand: Läkemedel innehållande malation eller permatrin i schampo lösning.

Vilken effekt lusmedlet har beror på vilket preparat som används, koncentrationen av medlet och tiden det får sitta kvar i håret.

Är man gravid eller ammar kan man behöva välja bort vissa typer av läkemedel. På apoteket, vårdcentralen och vårdguiden kan man få hjälp med vilket lusmedel man bör använda.

Hur går behandlingen av huvudlöss till?

Vid en behandling av huvudlöss används luskam, balsam och lusmedel. I de allra flesta fall upprepar man behandlingen en vecka efter den första är klar. Detta beror på att ägg kan ha överlevt den första behandlingen. Finkamningen bör fortsätta ytterligare två veckor efter den sista behandlingen. Håret bör då kammas noggrant två till tre gånger i veckan.

Det är viktigt att följa bruksanvisningarna noga. Vilken effekt behandlingen får beror till stor del på hur noggrann man är under behandlingen. Hela håret bör täckas med lusmedel vid behandling.

Steg 1: Finkamma håret med balsam (följ instruktionerna om luskamning).
Steg 2: Första behandlingsperioden med lusmedel (följ instruktionerna på förpackningen).
Steg 3: Finkamma håret med balsam ungefär en vecka.
Steg 4: En andra behandling med lusmedel påbörjas en vecka efter den första behandlingen avslutats.
Steg 5: Fortsätt finkamma två till tre gånger i veckan i två veckor efter den andra behandlingen avslutats.

Tänk på att behandlingen kan variera beroende på vilket lusmedel man använder. Det är inte säkert att två behandlingar krävs. Står det dock på bruksanvisningen att man ska behandla två gånger ska man dock följa rådet, för att minska återspridning och behandlingsresistens.

Personer i omgivningen

Även personer i den drabbades omgivning bör finkammas under hela behandlingen. Detta görs två till tre gånger i veckan tills hela behandlingen är avslutad och huvudlössen är borta. Detta görs dels för att undvika spridning under behandlingen, men också för att upptäcka om någon annan blir eller har blivit smittad.

Hur lång tid pågår en behandling?

En första behandling, uppdelad i två behandlingar med lusmedel och finkamning, brukar ta strax under en månad totalt. Behandlingstiden beror främst på att lusäggen är väldigt tåliga. Efter tre veckor är alla lusägg kläckta och nya löss finns i håret. Därför behövs oftast en behandlingstid som överskrider dessa tre veckor.

Dock är det inte alltid så att lössen är helt borta efter en första behandlingperiod. Då kan man vara tvungen att göra om behandlingen mer noggrant, eller använda ett annat, starkare lusmedel.

Man kan hitta lusägg i håret efter behandlingen

Även om behandlingen varit lyckad, kan ägg hittas i håret under en lång tid efter att lössen är borta. Det brukar då vara helt vita, tomma döda lusägg som finns kvar på hårstråna. Lusäggen kan vara svåra att bli av med och kan de till och med sitta fast så hårt att de försvinner först när man klipper sig.

Att man endast hittar lusägg i håret betyder inte att man ska påbörja en ny behandling. Ytterligare lusbehandlingar bör endast ske om man hittar huvudlöss i håret.

Om behandlingen inte fungerar

Om man efter behandlingen fortfarande hittat huvudlöss i håret bör man överväga möjligheten att någon i ens närhet har huvudlöss och att lössen på så sätt återsprids. En annan förklaring kan vara att man missat något i bruksanvisningen.

Har man undersökt och finkammat omgivningen och är säker på att man följt bruksanvisningen kan det vara så att huvudlössen är resistenta mot lusmedlet man använt. Detta är särskilt vanligt om man använt ett av de äldre och giftiga lusmedlen. Då bör man istället använda ett medicintekniskt medel, innehållande silikon, eller ett ännu starkare läkemedel.

På vårdcentralen, apoteket och vårdguiden kan man få hjälp om vilket lusmedel man bör använda vid en nästa behandling och hur man bör gå till väga.

Det går att bli av med huvudlöss genom endast luskamning

Vill man inte använda lusmedel går det att bli av med huvudlöss endast genom finkamning med luskam. Kamningen kräver att håret är torrt, att man använder balsam och en certifierad luskam.

För att luskamningen ska vara effektiv måste kamma håret regelbundet, helst varje dag och mycket noggrant i över två veckor. Kamningen bör också ta minst 20-30 minuter per gång och ännu längre om håret är långt.

Så går luskamningen till:

  1. Gnid in vanligt balsam i torrt hår.
  2. Kamma håret med en borsta eller en vanlig kam för att reda ut eventuella tovor och trassligt hår.
  3. Använd luskam och kamma igenom hela håret noggrant, bit för bit. Detta bör göras minst två gånger.
  4. Varje gång en lus hittas, ska kammen sköljas av.
  5. När kamningen är över sköljer man ur håret.

Att försöka bli av med huvudlöss genom att endast använda luskam är svårare och oftast mindre effektivt än att kombinera luskamning med de lusmedel som finns. Därför är en kombination av flitig luskamning och medicintekniska lusmedel ofta ett bättre alternativ.
 

Publicerad: 19.12.2015
Uppdaterad: 26.12.2015
Skribent: Niklas Johansson
Källa: 1177, Rikshandboken
Kommentera
Om huvudlöss
Fakta
Om huvudlöss

Huvudlöss lever i håret där de orsakar klåda och sprids från huvud till...

Vilka drabbas av huvudlöss?
Fakta
Vilka drabbas av huvudlöss?

De allra flesta har nog haft huvudlöss någon gång i livet, och det är inte...

Luskamning
Fakta
Luskamning

Luskamning är det viktigaste momentet i en lusbehandling. För att få bästa...

Behandling av huvudlöss
Fakta
Behandling av huvudlöss

Huvudlöss behandlas bäst med en kombination av noggrann, ihärdig luskamning...